Smedjan i Bleka AB tillsammans med Jamtsmederna, Sveriges konstsmidesförening och Länskulturen i Östersund bjuder in till smidesfestival med skaparglöd den 4-5 juni. Ta med hela familjen, prova på att smida, se smeder och många andra hantverkare arbeta. Inträde till festivalen är gratis. Parkering med frivilligt bidrag som oavkortat går till kvinnojouren.

Kom ihåg att anmäla dig till lördagens kvällshippa i tid till roland@smedjanibleka.se. Hippan kostar 300 kr/person och deltagarantalet är begränsat. Då du anmält dig får du kontonummer dit du betalar avgiften senast 25/5.

Se mer under fliken Info och på Facebook

Klicka för större bild