Smide & reparationer

Smide är ett hantverk som under lång tid var på väg att försvinna men har under senare år ökat i intresse. Smide betyder att i varmt tillstånd plastiskt forma det hårda järnet.
Smedjan i Bleka AB tillverkar bruks- och konstsmide på traditionellt sätt med ässja, hammare och städ. Vi utför även olika typer av reparationer och svetsningar. 

Klicka för större bilder