Konsultation


Vi utför konsultation inom produktionsteknik, ledarskap/gruppsamverkan, kvalitet, miljö, arbetsmiljö, verksamhetsutveckling och förbättringsarbete. Vi kan visa att ha smedordning, att hushålla med resurser och att smida medan järnet är varmt gäller alla typer av verksamheter.

Flera företag har inte egna resurser att sköta de krav som ställs på bland annat systematiskt arbetsmiljöarbete eller intern revision av verksamhetssystem. En lösning kan då vara att köpa tjänsten på konsultbasis. Vi kan även hjälpa er att bygga upp ert verksamhetsledningssystem.