Smide & Reparationer

 

 

Den äldsta kända sägnen om järn är från kina och säger att den förste konungen Fu Hsi omkring 3 200 år f.Kr. av en tillfällighet fick järn av brun jord då han svedjade skog. Kunskapen att framställa och bearbeta järn har sedan dess uppstått i olika delar av världen och vid olika tidpunkter. Sveriges äldsta järnframställningsplatser har daterats till ca 400-talet f.Kr. Smide är ett hantverk som under lång tid var på väg att försvinna men har under senare år ökat i intresse. Smide betyder att i varmt tillstånd plastiskt forma det hårda järnet.
Smedjan i Bleka AB tillverkar bruks- och konstsmide på traditionellt sätt med ässja, hammare och städ. Vi utför även olika typer av reparationer och svetsningar. 

Tillsammans med våra samarbetspartners klarar vi också av större och mer omfattande arbeten.